Simbolit qindra vjeçar, Rrapi i Elbasanit tashme po i vjen fundit. Gërryerja që i është bërë bazamentit i ka nxjerrë rrënjët dhe e ka anuar atë. Tashmë rrëzimi po bëhet i pashmangshëm / Best Channel