Interi pret të nënshkruajë një marrëveshje të re ujdije me UEFA-n për Fair Play Financiar.

Këtë e ka shpjeguar vetë klubi Nerazzurrë në dokumentet e lidhura me nëntë muajt e parë të vitit financiar 2021/22 të Inter Media and Communication, klubi që bashkon mediat dhe të ardhurat sponsorizuese të klubit Nerazzurri.

“Në shkurt 2022 UEFA filloi procedurat kundër klubit në përputhje me nenin 12 (1) të rregullave procedurale që rregullojnë Organin e Kontrollit Financiar të Klubit të UEFA-s (“CFCB”) – Edition 2021, për shkak të deficitit të FFP-së që kemi regjistruar në periudha të monitorimit që mbulojnë periudhat e referencës 2018, 2019, 2020 dhe 2021 – thuhet në dokumente.  Një deficit i barabartë pritet gjithashtu për periudhën e referencës që përfundon në qershor 2022 dhe i është komunikuar tashmë UEFA-s.  Sipas dëshmive tona, e njëjta situatë vlen edhe për një sërë klubesh të tjera në Itali dhe Evropë, të cilat kanë regjistruar një deficit barazimi në FFP të matur sipas rregullave aktuale.
Edhe pse ndërveprimet me UEFA-n janë ende në vazhdim, ne planifikojmë të nënshkruajmë një marrëveshje ujdije deri në fund të qershorit 2022, e cila do të përfshijë disa raporte financiare që do të duhet të përmbushim në periudhat raportuese që përfundojnë në qershor 2023, 2024 dhe 2025. Këto raporte duhet të krijohet sipas një kuadri që synon ta bëjë gradualisht klubin plotësisht në përputhje me “rregullin e ri të të ardhurave nga futbolli” i UEFA-s deri në sezonin futbollistik 2025/26.  Ne gjithashtu presim që marrëveshja e zgjidhjes të përfshijë një mekanizëm të mundshëm sanksionesh financiare dhe sportive që lidhen kryesisht me shkeljen e marrëdhënieve financiare të dakorduara (me sanksione të tilla në përpjesëtim me masën e shkeljes së mundshme)”.

Klubi Nerazzurrë kishte nënshkruar më parë një marrëveshje ujdije me Uefa-n për Fair Play Financiar në verën e vitit 2015, siç ndodhi, mes klubeve të tjera italiane, edhe me Romën, duke u larguar më pas në verën e 2019. Në fakt është një Një lloj “pazari të fajësisë” midis klubit dhe UEFA-s në rast të tejkalimit të detyrimeve ekonomike të përcaktuara nga FPF, në një marrëveshje që parashikon një sërë detyrimesh për klubin që duhet të respektohen si në aspektin ekonomik ashtu edhe në atë sportiv (për shembull për shembull, reduktimi i numrit të lojtarëve të përdorshëm në garat evropiane).  Tani mbetet për t’u vlerësuar nëse dhe në çfarë mase rregullorja e re e FPF do të ndryshojë gjithashtu sanksionet e mundshme për sa i përket marrëveshjeve të ujdisë.