Në përfundim të Asamblesë së Aksionarëve të mbajtur mëngjesin e sotëm në Torino, Juventus publikoi deklaratën përmbyllëse në faqen e saj të internetit, me miratimin e pasqyrave financiare të datës 30 qershor 2022 e mbyllur me një humbje prej 238.1 milionë euro.  Megjithatë, janë tre pika të rendit të ditës që nuk janë miratuar dhe do të duhet të diskutohen nga bordi i ri i drejtorëve pas datës 18 janar 2023.

MBLEDHJA E ZAKONSHME E AKSIONARËVE

Torino, 27 dhjetor 2022 – Mbledhja e Aksionarëve të Klubit të Futbollit Juventus S.p.A.  (“Juventus” ose “Kompania”) që u mblodh sot në Torino, në seancë të zakonshme, nën kryesimin e Andrea Agnelli, miratoi pasqyrat financiare më 30 qershor 2022.

Vendimet e Mbledhjes së Aksionarëve:

  • Mbledhja e Aksionarëve miratoi pasqyrat financiare të konsoliduara më 30 qershor 2022, të cilat tregojnë humbje prej 238.1 milionë euro (humbje prej 226.8 milionë euro në vitin financiar 2020/21).
  • Drejtoresha Suzanne Heywood, e zgjedhur nga Bordi i Drejtorëve të Kompanisë më 30 dhjetor 2021, u konfirmua nga Mbledhja e Aksionarëve; për rrjedhojë, të njëjtit, si drejtorët e tjerë që dhanë dorëheqjen më 28 nëntor 2022, do të qëndrojnë në detyrë nën regjimin e prorogatio deri në Mbledhjen e Aksionarëve të datës 18 janar 2023.
  • Mbledhja e Aksionarëve shprehu gjithashtu miratimin e saj për Seksionin II të “Raportit mbi politikën e shpërblimit dhe tarifat e paguara” të hartuar në përputhje me nenin. 123-ter i dekretit legjislativ 24 shkurt 1998, n.  58, i ndryshuar dhe plotësuar më pas (“TUF”).
  • Mbledhja e Aksionarëve i tha jo programit të ripërcaktuar “Aksionet e Performancës”, i cili garantonte caktimin falas për çdo menaxher të një shpërblimi maksimal, të përcaktuar në numër aksionesh, në varësi të arritjes së objektivave të performancës të paracaktuara.
  • Në vend të kësaj, kapitulli i pagave është miratuar me Arrivabene si një rritje në dalje në rritje krahasuar me një vit më parë dhe duke arritur të marrë 1.08 milionë euro. Agnelli ndalon në total 520 mijë euro ndërsa Pavel Nedved, nënkryetar në largim, ka arritur të arkëtojë 514 mijë euro.