Komisioni Parlamentar i Ekonomisë ka miratuar aktin normativ për sistemin e taksave vendore.

Akti Normativ akti normativ ka të bëjë me shtyrjen e afatit të dorëzimit të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël

Përmes këtij aktit normativ, biznesi i vogël do të ketë kohë deri në tetor 2020 për të shlyer detyrimet.